Zasady zdawania i egzaminowania DAN

Stopnie mistrzowskie według programu szkolenia
  • od 1 dan do 5 dan – komisja; dyrektor techniczny i mistrzowie* z tytułem shihan / egzamin tylko na stażu lub obozie, w miejscu wyznaczonym przez dyrektora technicznego,
  • między egzaminami na kolejne stopnie mistrzowskie wymagane są następujące czasookresy ćwiczeń i działalności w federacji (MFMJJ): z 1 dan na 2 dan - min. 2 lata, z 2 dan na 3 dan - min. 2 lata, z 3 dan na 4 dan - min. 3 lata, z 4 dan na 5 dan - min. 3 lata,
  • zgłoszenie udziału w egzaminie min. 3 miesiące przed datą stażu - egzaminu,
  • na 5. dan wymagana jest działalność instruktorska i posiadanie uczniów ze stopniami kyu MJJ,
  • grupa wiekowa; na 1 dan ukończone 18 lat.
  Stopnie mistrzowskie autorskie 6-8 dan
  • komisja ; dyrektor techniczny, mistrzowie* / między egzaminami od 5 do 6 / od 6 do 7 / od 7 do 8 dan wymagane jest min. 5 lat ćwiczeń i działalności w federacji,
  • na pół roku przed egzaminem zdający konsultuje z dyrektorem technicznym temat egzaminu,
  • dwa miesiące przed terminem egzaminu zdający przedstawia dyrektorowi technicznemu w formie pisemnej treść prezentacji (forma elektroniczna),
  • egzamin w formie technicznej i słownej prezentacji: 60 – 90 minut, w miejscu wyznaczonym przez dyrektora technicznego.
    *- przez słowo mistrz  - rozumiemy mistrza w systemie Modern Ju-Jitsu.