INTERNATIONAL MARTIAL ARTS DEVELOPMENT INSTITUTE

INTERNATIONAL MARTIAL ARTS DEVELOPMENT INSTITUTE

(European Jujutsu & Kobudo Committee) 

Osoby współpracujące
xxxxxxxxxx
Regulamin ..........
 
MEDAL "EXPERT - PROFESOR SZTUK WALKI"
       
TYTUŁ HONOROWY - PROFESOR HONOROWY (Instytutu MFMJJ)