INTERNATIONAL MARTIAL ARTS COMMITTEE – Struktura Komisji

PATRONAT

MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA MODERN JU-JITSU  

KOMITET HONOROWY

PRZEWODNICZĄCY
CZŁONKOWIE

ZARZĄD

SEKRETARZ GENERALNY cyn1sprof. dr hab. Wojciech J. Cynarski 9 dan JuJutsu / 10 dan Judo-Do (dr hab. nauk o kulturze fizycznej) jest profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownikiem Katedry Nauk Humanistycznych. Wykłada socjologię sportu i socjologię turystyki na Wydziale Wychowania Fizycznego UR.
KOORDYNATOR GENERALNY am1sdr hab. Tadeusz Ambroży prof. nadzw. 10 dan Ju-Jitsu / trener klasy mistrzowskiej / sędzia międzynarodowy kl. A / specjalista z zakresu teorii sportu, metodyki treningu, zarządzania w sporcie oraz bezpieczeństwa.
SEKRETARZ ZARZĄDU Makuch1Stanisław Makuch 9 dan Ju-Jitsu