HONOROWY CZARNY PAS – osoby wyróżnione

Mariusz Tyl
Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej
Karol Skowroński
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie
Mariusz Piętka
Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawaskiego
Robert Lis
Przewodniczący Zarządu Oddziałowego Organizacji Związkowej Niezależnego Samorządu Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej
Daria Węgrzyn
Instruktor w Klubie 18. Bielskiego Batalionu Powietrzno-Desantowego
Piero Rovigatti
Michel Korn
Igor Lanzoni
Arkadiusz Trojak
 St. chor. sztab. / instruktor wychowania fizycznego w 18 bielskim batalionie powietrzno-desantowym