10 Sty 2020

Szkolenie systemowe 22 lutego

0 Komentarzy
Zarząd MFMJJ zaprasza na szkolenie systemowe 22 lutego ( sobota ). Jednodniowe seminarium poprowadzi Mistrz Krzysztof
Grzybowski 9 dan, oraz osoby chcące poprowadzić szkolenie ( zgłoszenia do końca stycznia ).
Program :
godzina 9 rozpoczęcie zajęć ( dojo – Obozowa 3 )
godzina 13.30 zakończenie zajęć na macie
godzina 14 spotkanie organizacyjne ( omówienie i przedstawienie bieżących spraw, oraz przyszłości systemu Modern Ju-Jitsu ).
godzina 16 zakończenie z możliwością wspólnej obiado-kolacji.
Szkolenie jest zaliczane do egzaminów .
W dniu seminarium ( 22 Luty ) mija termin wpłat na staż i egzamin w Tresnej ( 250 zł ) , wpłaty tylko gotówką w dniu
seminarium za pokwitowaniem.
Dla Mistrzów którym zależy na systemie stworzonym przez Soke Roman Grzegorz seminarium jest obowiązkowe.v Prezes
Dariusz Hajewski
[do góry]