07 Gru 2017
W związku z zakończeniem okresu przejściowego dotyczącego sposobu egzaminowania na stopnie mistrzowskie (1. Dan) 
w Systemie Modern Ju-Jitsu, informuję, że wracamy do wypróbowanych i właściwych zasad.Od 01.01.2018 r. egzamin 
na wszystkie stopnie mistrzowskie (od 1. do 8. Dan) w Systemie Modern Ju-Jitsu będzie odbywał się jeden raz 
w roku na stażu, w miejscu wyznaczonym przez Soke i zorganizowanym przez właściwego dyrektora technicznego.
[do góry]